תקציר חוק התקנת מצלמות לשם הגנה  על פעוטות במעונות יום לפעוטות

בתאריך ה – 27 לדצמבר חוקק חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות. חוק זה מחייב מתאריך ה – 1 לספטמבר 2019[1]. מובא בפניכם תקציר החוק.

    


[1] למעט סייגים קלים שיחלו מתאריך ה – 1 לספטמבר 2020

מסמך זה אינו משפטי ונועד לשמש הסבר פשוט על מהות החוק


מטרת החוק

להגן על שלומם של פעוטות השוהים במעונות  מפני פגיעה בהם באמצעות התקנת מצלמות, תוך שמירה, ככל האפשר, על כבודם ופרטיותם של הפעוטות, של העובדים וכל אדם אחר.

מי אחראי להתקנה ?

מפעיל מעון היום לפעוטות

מתי לצלם ?

צילום והקלטה כל זמן בו הפעוטות שוהים בגן.

מה מצולם?

כל הנעשה בכיתות המעון, בחצר ובכל שאר המקומות שבהם ניתן חינוך וטיפול לפעוטות

מה אסור ?

הקלטת קול

צילום בחדרי רחצה ושירותים

חיבור מכשיר הצילום (DVR, NVR או מחשב) לרשת האינטנט

צפייה או העתקה של אדם בצילומים ללא צו בית משפט

מה עוד?

חובת יידוע בדבר הפעלת המצלמות בכניסה למעון ובכל אזור בו מופעלות מצלמות באמצעות שלט ברור וקריא

חובת המנהל להודיע בכתב ובבעל פה לעובדי המעון ולכל ההורים בדבר הפעלת המצלמות.

המצלמות היו באיכות גבוהה

יותקנו במקום גלוי ולא בסתר

צילומי הווידאו ישמרו 30 יום ולאחריו ימחקו